Korištenje osobnih podataka

Ako Posjetitelj dostavi Lav zaštiti svoju e-mail adresu radi dostave informacija, dobit će samo one informacije koje je zatražio.

Posjetiteljima koji dostave Lav zaštiti svoje telefonske brojeve u svrhu obavještavanja o rezervacijama, zahtjevima ili radi prikupljanja informacija, Lav zaštita priopćit će traženo telefonskim putem.

Lav Zaštita jamči da će se sve osobne podatke koje je Posjetitelj dostavio Lav zaštiti čuvati s najvećom pažnjom te će ih koristiti samo u svrhu ispunjenja ugovora, ispunjenja svojih zakonskih obaveza ili u svrhe za koje je Posjetitelj dao svoju privolu.
Lav zaštita ne ustupa bilo kakve osobne podatke prikupljene na svojim stranicama, uključujući formulare ili liste kontakata elektroničke pošte trećim osobama, osim u svrhu ispunjenja ugovora, svojih zakonskih obaveza ili u svrhe za koje je Posjetitelj dao svoju privolu.

Osobni podaci Posjetitelja se mogu upotrijebiti za druge svrhe koje nisu prethodno navedene , samo ako Lav zaštita prethodno o tome obavijestiti Posjetitelja te mu/njoj pružiti mogućnost nesudjelovanja/neprihvaćanja.

 

Pravo na pristup osobnim podacima

Na zahtjev Posjetitelja, Lav zaštita omogućit će Posjetitelju pristup svim njegovim podacima kojima raspolaže, a koje mogu uključivati financijske informacije (npr. podaci o kreditnim karticama), transakcijske podatke (npr. podatke o datumima kada su platili našu uslugu, količinama i vrsti usluge), priopćenja da je Posjetitelj usmjeren na stranice Lav zaštite (npr., e-mailova, upite kupaca), kontakt podatke (npr. ime, adresa, broj telefona) i opis tih podataka Posjetitelj može ove podatke ispraviti tako da pošalje e-mail na gore navedenu adresu Lav zaštite, pozivajući na gore navedeni telefonski broj ili pismenim putem na gore navedenu adresu.

 

Povjerljivost komunikacija

Lav zaštita poštuje privatnost Posjetitelja. Svaka komunikacija između Lav zaštite i Posjetitelja smatra se strogo povjerljivom. Lav zaštita jamči da će se svi prikupljeni podaci tretirati s najvišom razinom povjerljivosti te u skladu sa zakonskim regulativama o zaštiti podataka.

Razmjena osobnih podataka vrši se putem https protokola.